دسته بندی محصولات
به فروشگاه اینترنتی آذران صنعت خوش آمدید.

ساعت اندیکاتور اینچی کورس 2-0 با دقت 0.001

ساعت اندازه گیری آسیمیتو کورس 2 اینچ ASIMETO

ساعت اندیکاتور اینچی کورس 2-0 با دقت 0.001
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

خط کش دیجیتال 150-0 دقت 0.01

خط کش دیجیتال 15 سانت ASIMETO

خط کش دیجیتال 150-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

خط کش دیجیتال 200-0 دقت 0.01

خط کش دیجیتال 20 سانت ASIMETO

خط کش دیجیتال 200-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

خط کش دیجیتال 300-0 دقت 0.01

خط کش دیجیتال 30 سانت ASIMETO

خط کش دیجیتال 300-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

خط کش دیجیتال 450-0 دقت 0.01

خط کش دیجیتال 45 سانت ASIMETO

خط کش دیجیتال 450-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

خط کش دیجیتال 600-0 دقت 0.01

خط کش دیجیتال 60 سانت ASIMETO

خط کش دیجیتال 600-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

خط کش دیجیتال 1000-0 دقت 0.01

خط کش دیجیتال 1 متری ASIMETO

خط کش دیجیتال 1000-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

خط کش دیجیتال افقی 150-0 دقت 0.01

خط کش دیجیتال 15 سانت ASIMETO

خط کش دیجیتال افقی 150-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

خط کش دیجیتال افقی 200-0 دقت 0.01

خط کش دیجیتال 20 سانت ASIMETO

خط کش دیجیتال افقی 200-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

خط کش دیجیتال افقی 300-0 دقت 0.01

خط کش دیجیتال 30 سانت ASIMETO

خط کش دیجیتال افقی 300-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

خط کش دیجیتال افقی 450-0 دقت 0.01

خط کش دیجیتال 45 سانت ASIMETO

خط کش دیجیتال افقی 450-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

خط کش دیجیتال افقی 600-0 دقت 0.01

خط کش دیجیتال 60 سانت ASIMETO

خط کش دیجیتال افقی 600-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

ساعت اندیکاتور کورس 1-0 با دقت 0.001

ساعت اندازه گیری آسیمیتو ASIMETO

ساعت اندیکاتور کورس 1-0 با دقت 0.001
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

ساعت اندیکاتور اینچی کورس 1-0 با دقت 0.001

ساعت اندازه گیری آسیمیتو کورس 1 اینچ ASIMETO

ساعت اندیکاتور اینچی کورس 1-0 با دقت 0.001
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

ساعت اندیکاتور ضدضربه کورس 20-0 با دقت 0.01

ساعت اندازه گیری آسیمیتو کورس 2 سانت ASIMETO

ساعت اندیکاتور ضدضربه کورس 20-0 با دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

ساعت اندیکاتور ضدضربه کورس 10-0 با دقت 0.01

ساعت اندازه گیری آسیمیتو کورس 10 میلیمتر ASIMETO

ساعت اندیکاتور ضدضربه کورس 10-0 با دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

ساعت اندیکاتور ضدضربه کورس 50-0 با دقت 0.01

ساعت اندازه گیری آسیمیتو کورس 5 سانت ASIMETO

ساعت اندیکاتور ضدضربه کورس 50-0 با دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان