دسته بندی محصولات
به فروشگاه اینترنتی آذران صنعت خوش آمدید.

ساعت اندیکاتور کورس 1-0 با دقت 0.001

ساعت اندازه گیری آسیمیتو ASIMETO

ساعت اندیکاتور کورس 1-0 با دقت 0.001
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

ساعت اندیکاتور صفحه کوچک کورس 5-0 با دقت 0.01

ساعت اندازه گیری آسیمیتو کورس 5 سانت ASIMETO

ساعت اندیکاتور صفحه کوچک کورس 5-0 با دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

ساعت اندیکاتور صفحه کوچک اینچی کورس 25-0 با دقت 0.001

ساعت اندازه گیری آسیمیتو کورس 2.5 سانت ASIMETO

ساعت اندیکاتور صفحه کوچک اینچی کورس 25-0 با دقت 0.001
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

ساعت اندیکاتور کورس 10-0 با دقت 0.01

ساعت اندازه گیری آسیمیتو کورس 10 سانت ASIMETO

ساعت اندیکاتور کورس 10-0 با دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

ساعت اندیکاتور ضدآب کورس 10-0 با دقت 0.01

ساعت اندازه گیری آسیمیتو کورس 10 سانت ASIMETO

ساعت اندیکاتور ضدآب کورس 10-0 با دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

ساعت اندیکاتور کورس 25-0 با دقت 0.001

ساعت اندازه گیری آسیمیتو کورس 2.5 سانت ASIMETO

ساعت اندیکاتور کورس 25-0 با دقت 0.001
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

ساعت اندیکاتور کورس 30-0 با دقت 0.01

ساعت اندازه گیری آسیمیتو کورس 3 سانت ASIMETO

ساعت اندیکاتور کورس 30-0 با دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

ساعت اندیکاتور ضدضربه کورس 50-0 با دقت 0.01

ساعت اندازه گیری آسیمیتو کورس 5 سانت ASIMETO

ساعت اندیکاتور ضدضربه کورس 50-0 با دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

ساعت اندیکاتور کورس 100-0 با دقت 0.01

ساعت اندازه گیری آسیمیتو کورس 10 سانت ASIMETO

ساعت اندیکاتور کورس 100-0 با دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

ساعت اندیکاتور ضدضربه کورس 10-0 با دقت 0.01

ساعت اندازه گیری آسیمیتو کورس 10 میلیمتر ASIMETO

ساعت اندیکاتور ضدضربه کورس 10-0 با دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

ساعت اندیکاتور ضدضربه کورس 20-0 با دقت 0.01

ساعت اندازه گیری آسیمیتو کورس 2 سانت ASIMETO

ساعت اندیکاتور ضدضربه کورس 20-0 با دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

ساعت اندیکاتور اینچی کورس 1-0 با دقت 0.001

ساعت اندازه گیری آسیمیتو کورس 1 اینچ ASIMETO

ساعت اندیکاتور اینچی کورس 1-0 با دقت 0.001
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

ساعت اندیکاتور اینچی کورس 2-0 با دقت 0.001

ساعت اندازه گیری آسیمیتو کورس 2 اینچ ASIMETO

ساعت اندیکاتور اینچی کورس 2-0 با دقت 0.001
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

ساعت اندیکاتور مرکزیاب دقت 0.01

ساعت انیدکاتور مرکزیاب با کورس 5 آسیمیتو

ساعت اندیکاتور مرکزیاب دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ( تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

رفرنس یاب محور Z مگنت دار

رفرنس یاب محور آسیمیتو

رفرنس یاب محور Z مگنت دار
 • کشور سازنده: هنگ کنگ( تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

ساعت اندیکاتور افقی دقت 0.01باکورس0.5

ساعت اندیکاتور افقی با دقت 0.01 آسیمینو

ساعت اندیکاتور افقی دقت 0.01باکورس0.5
 • کشور سازنده: هنگ کنگ( تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

ساعت اندیکاتور دیجیتال ابسلوت دقت 0.001 ASIMETO

ساعت اندازه گیری آسیمیتو بسلوت

ساعت اندیکاتور دیجیتال ابسلوت دقت 0.001 ASIMETO
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

ساعت اندیکاتور دیجیتال ابسلوت دقت 0.001 ASIMETO

ساعت اندازه گیری آسیمیتو بسلوت دقت 0.001

ساعت اندیکاتور دیجیتال ابسلوت دقت 0.001 ASIMETO
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

ساعت اندیکاتور دیجیتال ابسلوت دقت 0.001 ASIMETO

ساعت اندازه گیری آسیمیتو بسلوت

ساعت اندیکاتور دیجیتال ابسلوت دقت 0.001 ASIMETO
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

ساعت اندیکاتور دیجیتال ابسلوت دقت 0.01 ASIMETO

ساعت اندازه گیری دیجیتال آسیمیتو

ساعت اندیکاتور دیجیتال ابسلوت دقت 0.01 ASIMETO
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

ساعت اندیکاتور دیجیتال ابسلوت دقت 0.01 ASIMETO

ساعت اندازه گیری دیجیتال آسیمیتو دقت 0.01

ساعت اندیکاتور دیجیتال ابسلوت دقت 0.01 ASIMETO
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

ساعت اندیکاتور دیجیتال ابسلوت دقت 0.01 ASIMETO

ساعت اندازه گیری دیجیتال آسیمیتو

ساعت اندیکاتور دیجیتال ابسلوت دقت 0.01 ASIMETO
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

ساعت اندیکاتور دیجیتال ابسلوت دقت 0.01 ASIMETO

ساعت اندازه گیری دیجیتال آسیمیتو

ساعت اندیکاتور دیجیتال ابسلوت دقت 0.01 ASIMETO
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

ساعت شیطانکی صفحه کوچک آسیمیتو

ساعت شیطانکی

ساعت شیطانکی صفحه کوچک آسیمیتو
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیانس آلمان)
0 تومان