دسته بندی محصولات
به فروشگاه اینترنتی آذران صنعت خوش آمدید.
در حال نمایش 15 از 15 محصول

حدیده دستی لوله BSW1/8

حدیده دستی W1/8 HSS

حدیده دستی لوله BSW1/8
 • کشور سازنده: چین درجه یک -چک -آلمان
تومان

حدیده دستی لوله BSW3/16

حدیده دستی W3/16 HSS

حدیده دستی لوله BSW3/16
 • کشور سازنده: چین درجه یک
تومان

حدیده دستی لوله BSW1/4

حدیده دستی W1/4 HSS

حدیده دستی لوله BSW1/4
 • کشور سازنده: چین درجه یک
تومان

حدیده دستی لوله BSW5/16

حدیده دستی W5/16HSS

حدیده دستی لوله BSW5/16
 • کشور سازنده: چین درجه یک
تومان

حدیده دستی لوله BSW3/8

حدیده دستی W3/8 HSS

حدیده دستی لوله BSW3/8
 • کشور سازنده: چین درجه یک
تومان

حدیده دستی لوله BSW7/16

حدیده دستی W7/16HSS

حدیده دستی لوله BSW7/16
 • کشور سازنده: چین درجه یک
تومان

حدیده دستی لوله BSW1/2

حدیده دستی W1/2 HSS

حدیده دستی لوله BSW1/2
 • کشور سازنده: چین درجه یک
تومان

حدیده دستی لوله BSW9/16

حدیده دستی W9/16 HSS

حدیده دستی لوله BSW9/16
 • کشور سازنده: چین درجه یک
تومان

حدیده دستی لوله BSW5/8

حدیده دستی W5/8 HSS

حدیده دستی لوله BSW5/8
 • کشور سازنده: چین درجه یک
تومان

حدیده دستی لوله BSW3/4

حدیده دستی W3/4 HSS

حدیده دستی لوله BSW3/4
 • کشور سازنده: چین درجه یک
تومان

حدیده دستی لوله BSW7/8

حدیده دستی W7/8 HSS

حدیده دستی لوله BSW7/8
 • کشور سازنده: چین درجه یک
تومان

حدیده دستی لوله BSW1

حدیده دستی اینچW1 HSS

حدیده دستی لوله BSW1
 • کشور سازنده: چین درجه یک
تومان

حدیده دستی لوله BSW1-1/8

حدیده دستی W1-1/8 HSS

حدیده دستی لوله BSW1-1/8
 • کشور سازنده: چین درجه یک
تومان

حدیده دستی لوله BSW1-1/4

حدیده دستی W1-1/4 HSS

حدیده دستی لوله BSW1-1/4
 • کشور سازنده: چین درجه یک
تومان

حدیده دستی لوله BSW1-3/8

حدیده دستی W1-3/8 HSS

حدیده دستی لوله BSW1-3/8
 • کشور سازنده: چین درجه یک
تومان