دسته بندی محصولات
به فروشگاه اینترنتی آذران صنعت خوش آمدید.
در حال نمایش 10 از 10 محصول

میکرومتر داخل سه فک سری کامل 2عددی 3-2

میکرومتر داخل سه فک آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر داخل سه فک سری کامل 2عددی 3-2
  • کشور سازنده: هنگ کنگ ( تحت لیسانس آلمان)
تومان

میکرومتر داخل سه فک سری کامل 3عددی 6-3

میکرومتر داخل سه فک ست آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر داخل سه فک سری کامل 3عددی 6-3
  • کشور سازنده: هنگ کنگ ( تحت لیسانس آلمان)
تومان

میکرومتر داخل سه فک سری کامل 3عددی 12-6

میکرومتر داخل سه فک ست آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر داخل سه فک سری کامل 3عددی 12-6
  • کشور سازنده: هنگ کنگ ( تحت لیسانس آلمان)
تومان

میکرومتر داخل سه فک سری کامل 2عددی 20-12

میکرومتر داخل سه فک ست آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر داخل سه فک سری کامل 2عددی 20-12
  • کشور سازنده: هنگ کنگ ( تحت لیسانس آلمان)
تومان

میکرومتر داخل سه فک سری کامل 4عددی 50-20

میکرومتر داخل سه فک ست آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر داخل سه فک سری کامل 4عددی 50-20
  • کشور سازنده: هنگ کنگ ( تحت لیسانس آلمان)
تومان

میکرومتر داخل سه فک سری کامل 4عددی 100-50

میکرومتر داخل سه فک ست آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر داخل سه فک سری کامل 4عددی 100-50
  • کشور سازنده: هنگ کنگ ( تحت لیسانس آلمان)
تومان

میکرومتر داخل سه فک دیجیتال ضدآب سری کامل 3عددی 12-6

میکرومتر داخل سه فک ست دیجیتال آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر داخل سه فک دیجیتال ضدآب سری کامل 3عددی 12-6
  • کشور سازنده: هنگ کنگ ( تحت لیسانس آلمان)
تومان

میکرومتر داخل سه فک دیجیتال ضدآب سری کامل 3عددی 20-12

میکرومتر داخل سه فک ست دیجیتال آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر داخل سه فک دیجیتال ضدآب سری کامل 3عددی 20-12
  • کشور سازنده: هنگ کنگ ( تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

میکرومتر داخل سه فک دیجیتال ضدآب سری کامل 4 عددی 50-20

میکرومتر داخل سه فک ست دیجیتال آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر داخل سه فک دیجیتال ضدآب سری کامل 4 عددی 50-20
  • کشور سازنده: هنگ کنگ ( تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

میکرومتر داخل سه فک دیجیتال ضدآب سری کامل 4 عددی 100-50

میکرومتر داخل سه فک ست دیجیتال آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر داخل سه فک دیجیتال ضدآب سری کامل 4 عددی 100-50
  • کشور سازنده: هنگ کنگ ( تحت لیسانس آلمان)
0 تومان