دسته بندی محصولات
به فروشگاه اینترنتی آذران صنعت خوش آمدید.
در حال نمایش 16 از 16 محصول

کولیس دیجیتال استنل استیل 100-0 دقت 0.01

کولیس دیجیتال استنلس استیل چهاردکمه ASIMETO

کولیس دیجیتال استنل استیل 100-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
2,000,000 تومان

کولیس دیجیتال استنل استیل 150-0 دقت 0.01

کولیس دیجیتال استنلس استیل چهاردکمه ASIMETO

کولیس دیجیتال استنل استیل 150-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
1,750,000 تومان

کولیس دیجیتال استنل استیل 200-0 دقت 0.01

کولیس دیجیتال استنلس استیل چهاردکمه ASIMETO

کولیس دیجیتال استنل استیل 200-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
2,750,000 تومان

کولیس دیجیتال استنل استیل 300-0 دقت 0.01

کولیس دیجیتال استنلس استیل چهاردکمه ASIMETO

کولیس دیجیتال استنل استیل 300-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
4,600,000 تومان

کولیس دیجیتال استنلس استیل صفحه بزرگ 150-0 دقت 0.01

کولیس دیجیتال صفحه بزرگ آسیمیتو ASIMETO

کولیس دیجیتال استنلس استیل صفحه بزرگ 150-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس دیجیتال استنلس استیل صفحه بزرگ 200-0 دقت 0.01

کولیس دیجیتال صفحه بزرگ 20سانت آسیمیتو ASIMETO

کولیس دیجیتال استنلس استیل صفحه بزرگ 200-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس دیجیتال استنلس استیل صفحه بزرگ 300-0 دقت 0.01

کولیس دیجیتال صفحه بزرگ 30سانت آسیمیتو ASIMETO

کولیس دیجیتال استنلس استیل صفحه بزرگ 300-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس استنلس استیل مدل ابسلوت 150-0 دقت 0.01

کولیس استنلس استیل 150 سانت ASIMETO

کولیس استنلس استیل مدل ابسلوت 150-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس استنلس استیل مدل ابسلوت 200-0 دقت 0.01

کولیس استنلس استیل 150 سانت ASIMETO

کولیس استنلس استیل مدل ابسلوت 200-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس استنلس استیل مدل ابسلوت 300-0 دقت 0.01

کولیس استنلس استیل 30 سانت ASIMETO

کولیس استنلس استیل مدل ابسلوت 300-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس استنلس استیل نوری یا خورشیدی 150-0 دقت 0.01

کولیس استنلس استیل نوری 150 سانت آسیمیتو ASIMETO

کولیس استنلس استیل نوری یا خورشیدی 150-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس استنلس استیل نوری یا خورشیدی 200-0 دقت 0.01

کولیس استنلس استیل نوری 20 سانت آسیمیتو ASIMETO

کولیس استنلس استیل نوری یا خورشیدی 200-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس استنلس استیل نوری یا خورشیدی 300-0 دقت 0.01

کولیس استنلس استیل نوری 30 سانت آسیمیتو ASIMETO

کولیس استنلس استیل نوری یا خورشیدی 300-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس دیجیتال استنلس استیل فک کارباید 150-0 دقت 0.01

کولیس دیجیتال استنلس استیل 150 سانت ASIMETO

کولیس دیجیتال استنلس استیل فک کارباید 150-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس دیجیتال استنلس استیل فک کارباید 200-0 دقت 0.01

کولیس دیجیتال استنلس استیل 200 سانت ASIMETO

کولیس دیجیتال استنلس استیل فک کارباید 200-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس دیجیتال استنلس استیل فک کارباید 300-0 دقت 0.01

کولیس دیجیتال استنلس استیل 30 سانت آسیمیتو ASIMETO

کولیس دیجیتال استنلس استیل فک کارباید 300-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان