دسته بندی محصولات
به فروشگاه اینترنتی آذران صنعت خوش آمدید.
در حال نمایش 14 از 14 محصول

فنرهلی کویل اینچی شمس 12-9/16

هلی کویل مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در جهان را داراست.

فنرهلی کویل اینچی شمس 12-9/16
 • کشور سازنده: ایران
12,000 تومان

فنرهلی کویل اینچی شمس 18-5/8

هلی کویل مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در جهان را داراست.

فنرهلی کویل اینچی شمس 18-5/8
 • کشور سازنده: ایران
18,000 تومان

فنرهلی کویل اینچی شمس11-5/8

هلی کویل مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در جهان را داراست.

فنرهلی کویل اینچی شمس11-5/8
 • کشور سازنده: ایران
18,000 تومان

فنرهلی کویل اینچی شمس 16-3/4

هلی کویل مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در جهان را داراست.

فنرهلی کویل اینچی شمس 16-3/4
 • کشور سازنده: ایران
18,000 تومان

فنرهلی کویل اینچی شمس 13-1/2

هلی کویل مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در جهان را داراست.

فنرهلی کویل اینچی شمس 13-1/2
 • کشور سازنده: ایران
5,500 تومان

فنرهلی کویل اینچی شمس 20-1/2

هلی کویل مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در جهان را داراست.

فنرهلی کویل اینچی شمس 20-1/2
 • کشور سازنده: ایران
5,500 تومان

فنرهلی کویل اینچی شمس 14-7/16

هلی کویل مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در جهان را داراست.

فنرهلی کویل اینچی شمس 14-7/16
 • کشور سازنده: ایران
5,000 تومان

فنرهلی کویل اینچی شمس 20-7/16

هلی کویل مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در جهان را داراست.

فنرهلی کویل اینچی شمس 20-7/16
 • کشور سازنده: ایران
5,000 تومان

فنرهلی کویل اینچی شمس 16-3/8

هلی کویل مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در جهان را داراست.

فنرهلی کویل اینچی شمس 16-3/8
 • کشور سازنده: ایران
4,000 تومان

فنرهلی کویل اینچی شمس 24-3/8

هلی کویل مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در جهان را داراست.

فنرهلی کویل اینچی شمس 24-3/8
 • کشور سازنده: ایران
4,000 تومان

فنرهلی کویل اینچی شمس 18-5/16

هلی کویل مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در جهان را داراست.

فنرهلی کویل اینچی شمس 18-5/16
 • کشور سازنده: ایران
3,500 تومان

فنرهلی کویل اینچی شمس 24-5/16

هلی کویل مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در جهان را داراست.

فنرهلی کویل اینچی شمس 24-5/16
 • کشور سازنده: ایران
3,500 تومان

فنرهلی کویل اینچی شمس 28-1/4

هلی کویل مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در جهان را داراست. نکات کلیدی در هنگام استفاده از بوش های فنری: ۱-چنانچه در قطعه ایی با مهره ی هرز شده مواجه شدید ابتدا باید

فنرهلی کویل اینچی شمس 28-1/4
 • کشور سازنده: ایران
3,000 تومان

فنرهلی کویل اینچی شمس 20-1/4

هلی کویل مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در جهان را داراست.

فنرهلی کویل اینچی شمس 20-1/4
 • کشور سازنده: ایران
3,000 تومان