دسته بندی محصولات
به خانواده میلیونی آذران صنعت خوش آمدید
در حال نمایش 18 از 18 محصول

فنرهلی کویل اینچی شمس 12-9/1

هلی کویل مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در جهان را داراست.

فنرهلی کویل اینچی شمس 12-9/1
 • کشور سازنده: ایران
12,000 تومان

فنرهلی کویل اینچی شمس 16-3/4

هلی کویل مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در جهان را داراست.

فنرهلی کویل اینچی شمس 16-3/4
 • کشور سازنده: ایران
19,200 تومان

فنرهلی کویل اینچی شمس 20-1/2

هلی کویل مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در جهان را داراست.

فنرهلی کویل اینچی شمس 20-1/2
 • کشور سازنده: ایران
480,000 تومان

فنرهلی کویل اینچی شمس 14-7/16

هلی کویل مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در جهان را داراست.

فنرهلی کویل اینچی شمس 14-7/16
 • کشور سازنده: ایران
360,000 تومان

فنرهلی کویل اینچی شمس 20-7/16

هلی کویل مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در جهان را داراست.

فنرهلی کویل اینچی شمس 20-7/16
 • کشور سازنده: ایران
360,000 تومان

فنرهلی کویل اینچی شمس 16-3/8

هلی کویل مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در جهان را داراست.

فنرهلی کویل اینچی شمس 16-3/8
 • کشور سازنده: ایران
300,000 تومان

فنرهلی کویل اینچی شمس 24-3/8

هلی کویل مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در جهان را داراست.

فنرهلی کویل اینچی شمس 24-3/8
 • کشور سازنده: ایران
300,000 تومان

فنرهلی کویل اینچی شمس 18-5/16

هلی کویل مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در جهان را داراست.

فنرهلی کویل اینچی شمس 18-5/16
 • کشور سازنده: ایران
288,000 تومان

فنرهلی کویل اینچی شمس 24-5/16

هلی کویل مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در جهان را داراست.

فنرهلی کویل اینچی شمس 24-5/16
 • کشور سازنده: ایران
288,000 تومان

فنرهلی کویل اینچی شمس 28-1/4

هلی کویل مفتولی با جنس فولاد ضد زنگ بوده که به صورت فنر پیچیده شده و قابلیت جایگزینی کلیه رزوه های مادگی میلیمتری و اینچی موجود در جهان را داراست. نکات کلیدی در هنگام استفاده از بوش های فنری: ۱-چنانچه در قطعه ایی با مهره ی هرز شده مواجه شدید ابتدا باید

فنرهلی کویل اینچی شمس 28-1/4
 • کشور سازنده: ایران
240,000 تومان

قلاویز هلی کویل اینچی شمس 1/4

قلاویز اینچی فنر هلی کویل شمس

قلاویز هلی کویل اینچی شمس 1/4
 • سایز: 1/4-28 -1/4-20
 • کشور سازنده: ایران
300,000 تومان

قلاویز هلی کویل اینچی شمس 5/16

قلاویز اینچی فنر هلی کویل شمس

قلاویز هلی کویل اینچی شمس 5/16
 • سایز: 5/16-18 - 5/16-24
 • کشور سازنده: ایران
420,000 تومان

قلاویز هلی کویل اینچی شمس 3/8

قلاویز اینچی فنر هلی کویل شمس

قلاویز هلی کویل اینچی شمس 3/8
 • سایز: 3/8-24 - 3/8-16
 • کشور سازنده: ایران
456,000 تومان

قلاویز هلی کویل اینچی شمس 7/16

قلاویز اینچی فنر هلی کویل شمس

قلاویز هلی کویل اینچی شمس 7/16
 • سایز: 7/16-20 - 7/16-14
 • کشور سازنده: ایران
600,000 تومان

قلاویز هلی کویل اینچی شمس 1/2

قلاویز اینچی فنر هلی کویل شمس

قلاویز هلی کویل اینچی شمس 1/2
 • سایز: 1/2-13 - 1/2-20
 • کشور سازنده: ایران
660,000 تومان

قلاویز هلی کویل اینچی شمس 16-3/4

قلاویز اینچی فنر هلی کویل شمس

قلاویز هلی کویل اینچی شمس 16-3/4
1,080,000 تومان

قلاویز هلی کویل اینچی شمس 5/8

قلاویز اینچی فنر هلی کویل شمس

قلاویز هلی کویل اینچی شمس 5/8
 • سایز: 5/8-11 - 5/8-18
 • کشور سازنده: ایران
1,080,000 تومان

قلاویز هلی کویل اینچی شمس 12-9/16

قلاویز اینچی فنر هلی کویل شمس

قلاویز هلی کویل اینچی شمس 12-9/16
720,000 تومان