دسته بندی محصولات
به فروشگاه اینترنتی آذران صنعت خوش آمدید.
در حال نمایش 8 از 8 محصول

میکرومتر داخل لوله ای 100-50

میکرومتر داخل لوله ای کد 0-11-240 آسیمیتو (ASIMETO)

میکرومتر داخل لوله ای 100-50
  • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر داخل لوله ای 300-50

میکرومتر داخل لوله ای کد 0-01-240 آسیمیتو (ASIMETO)

میکرومتر داخل لوله ای 300-50
  • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر داخل لوله ای 500-50

میکرومتر داخل لوله ای کد 0-12-240 آسیمیتو (ASIMETO)

میکرومتر داخل لوله ای 500-50
  • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر داخل لوله ای 1000-50

میکرومتر داخل لوله ای کد 0-02-240 آسیمیتو (ASIMETO)

میکرومتر داخل لوله ای 1000-50
  • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر داخل میله ای 200-50

میکرومتر داخل میله ای کد 0-08-242 آسیمیتو (ASIMETO)

میکرومتر داخل میله ای 200-50
  • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر داخل میله ای 300-50

میکرومتر داخل میله ای کد 0-12-242 آسیمیتو (ASIMETO)

میکرومتر داخل میله ای 300-50
  • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر داخل میله ای 500-200

میکرومتر داخل میله ای کد 0-20-242 آسیمیتو (ASIMETO)

میکرومتر داخل میله ای 500-200
  • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان

میکرومتر داخل میله ای 1000-200

میکرومتر داخل میله ای کد 0-40-242 آسیمیتو (ASIMETO)

میکرومتر داخل میله ای 1000-200
  • کشور سازنده: چین (تحت لیسانس هنگ کنگ)
0 تومان