دسته بندی محصولات
به فروشگاه اینترنتی آذران صنعت خوش آمدید.
در حال نمایش 10 از 10 محصول

میکرومتر درب قوطی 13-0

میکرومتر درب قوطی آسیمیتو

میکرومتر درب قوطی 13-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

میکرومتر درب قوطی 13-0

میکرومتر درب قوطی آسیمیتو

میکرومتر درب قوطی 13-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

میکرومتر خارج دیسکی 25-0

میکرومتر دیسکی آسیمیتو

میکرومتر خارج دیسکی 25-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

میکرومتر خارج دیسکی 50-25

میکرومتر دیسکی آسیمیتو (asimeto)

میکرومتر خارج دیسکی 50-25
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

میکرومتر خارج دیسکی 75-50

میکرومتر دیسکی آسیمیتو (asimeto)

میکرومتر خارج دیسکی 75-50
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

میکرومتر خارج دیسکی 100-75

میکرومتر دیسکی آسیمیتو (asimeto)

میکرومتر خارج دیسکی 100-75
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

میکرومتر دیجیتال دیسکی ضدآب 25-0

میکرومتر دیجیتال دیسکی آسیمیتو (asimeto)

میکرومتر دیجیتال دیسکی ضدآب 25-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

میکرومتر دیجیتال دیسکی ضدآب 50-25

میکرومتر دیجیتال دیسکی آسیمیتو (asimeto)

میکرومتر دیجیتال دیسکی ضدآب 50-25
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

میکرومتر دیجیتال دیسکی ضدآب 75-50

میکرومتر دیجیتال دیسکی آسیمیتو (asimeto)

میکرومتر دیجیتال دیسکی ضدآب 75-50
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

میکرومتر دیجیتال دیسکی ضدآب 100-75

میکرومتر دیجیتال دیسکی آسیمیتو (asimeto)

میکرومتر دیجیتال دیسکی ضدآب 100-75
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان