دسته بندی محصولات
به فروشگاه اینترنتی آذران صنعت خوش آمدید.

مته خزینه 90درجه سایز 12

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

مته خزینه 90درجه سایز 12
 • کشور سازنده: چین درجه یک -چک -آلمان
0 تومان

مته خزینه 90درجه سایز 16

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

مته خزینه 90درجه سایز 16
 • کشور سازنده: چین درجه یک -چک -آلمان
0 تومان

مته خزینه 90درجه سایز 20

0

مته خزینه 90درجه سایز 20
 • کشور سازنده: چین درجه یک -چک -آلمان
0 تومان

مته خزینه 90درجه سایز 25

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

مته خزینه 90درجه سایز 25
 • کشور سازنده: چین درجه یک -چک -آلمان
0 تومان

مته خزینه 90درجه سایز 30

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

مته خزینه 90درجه سایز 30
 • کشور سازنده: چین درجه یک -چک -آلمان
0 تومان

مته خزینه 90درجه سایز 35

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

مته خزینه 90درجه سایز 35
 • کشور سازنده: چین درجه یک -چک -آلمان
0 تومان

مته خزینه 90درجه سایز 40

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید.

مته خزینه 90درجه سایز 40
 • کشور سازنده: چین درجه یک -چک -آلمان
0 تومان

مته مرغک M:1.6 HSS

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مته مرغک M:1.6 HSS
 • کشور سازنده: ]چین درجه یک
تومان

مته مرغک M:2 HSS

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مته مرغک M:2 HSS
 • کشور سازنده: چین درجه یک
0 تومان

مته مرغک M:2.5 HSS

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مته مرغک M:2.5 HSS
 • کشور سازنده: چین درجه یک
0 تومان

مته مرغک M:3 HSS

برای اطلاع ازقیمت تماس بگیرید.

مته مرغک M:3 HSS
 • کشور سازنده: چین درجه یک
0 تومان

مته مرغک M:4 HSS

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مته مرغک M:4 HSS
 • کشور سازنده: چین درجه یک
تومان

مته مرغک M:5 HSS

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مته مرغک M:5 HSS
 • کشور سازنده: چین درجه یک
0 تومان

مته مرغک M:6 HSS

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مته مرغک M:6 HSS
 • کشور سازنده: چین درجه یک
0 تومان

مته مرغک M:8 HSS

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مته مرغک M:8 HSS
 • کشور سازنده: چین درجه یک
0 تومان

مته مرغک M:10 HSS

به علت نوسان ارز برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

مته مرغک M:10 HSS
 • کشور سازنده: چین درجه یک
0 تومان

جعبه مته گورینگ

جعبه مته گورینگ آلمان از سایز 10-1

جعبه مته گورینگ
 • کشور سازنده: آلمان
تومان