دسته بندی محصولات
10

پشتی سه نظام و چهارنظام 250 سنگ خورده

قیمت پشتی سه نظام 250 تبریز TN50همراه پیچ و مهره می باشد

پشتی سه نظام و چهارنظام 250 سنگ خورده
600,000 تومان 520,000 تومان
5

پشتی سه نظام و چهارنظام 315 سنگ خورده

قیمت پشتی سه نظام 315 تبریز TN50همراه پیچ و مهره می باشد

پشتی سه نظام و چهارنظام 315 سنگ خورده
800,000 تومان 760,000 تومان
5

آچار سه نظام 10

آچار سه نظام دستگاه تراش 10*10

آچار سه نظام 10
  • کشور سازنده: ایران
90,000 تومان 85,500 تومان
5

آچار سه نظام 12

آچار سه نظام دستگاه تراش 12*12

آچار سه نظام 12
  • کشور سازنده: ایران
90,000 تومان 85,500 تومان
5

آچار سه نظام 14

آچار سه نظام دستگاه تراش 14*14

آچار سه نظام 14
  • کشور سازنده: ایران
90,000 تومان 85,500 تومان
10

آچار سه نظام 16

آچار سه نظام دستگاه تراش 16*16

آچار سه نظام 16
  • کشور سازنده: ایران
90,000 تومان 81,000 تومان