دسته بندی محصولات

الماس تراشکاری فرم C

CNMG12 - CNMG09

الماس تراشکاری فرم C
 • توضیح: فروش انواع الماسهای ZCC
 • گل الماس: CNMG090304-DF- CNMG120408- WGF - CNMG120304-SF -CNMG120404-EF
 • کشور سازنده: چین - برند ZCC
تومان

الماس تراشکاری فرم C

CNEG120404-NF -CNMG120408-WGM - CNMG120408-PM

الماس تراشکاری فرم C
 • کشور سازنده: چین
تومان

الماس تراشکاری فرم C

CNMG09 - CNMG12 - CNMG16 - CNMG19

الماس تراشکاری فرم C
 • گل الماس: CNMG120408-DM - CNMG090304-EM
 • کشور سازنده: چین
تومان

الماس تراشکاری فرم C

CNMG120404

الماس تراشکاری فرم C
 • گل الماس: CNMG120408-NM - CNMG120412-LR
 • کشور سازنده: چین
تومان

الماس تراشکاری فرم C

CNMG120412-DR - CNMM120616-DR - CNMG120412-ER -CNMM250724-ER

الماس تراشکاری فرم C
 • کشور سازنده: چین
تومان

الماس تراشکاری فرم C

پر فروش ترین الماس تراشکاری بازار CNMG120408

الماس تراشکاری فرم C
 • کشور سازنده: چین ZCC
تومان

الماس تراشکاری فرم C

CCGT09T301 - CCGT060202-SF - CCGT09 - CCMT060208 - CCMT09T304 - CCMT120404

الماس تراشکاری فرم C
 • کشور سازنده: چین ZCC
تومان

الماس تراشکاری فرم C

CCMT060202 - CCMT09 - CCMT120408-PM -CCMT09T308

الماس تراشکاری فرم C
 • کشور سازنده: چین
تومان

الماس تراشکاری فرم C

CCGX - CCGX09T308 - CCGXT304 - CCMT120404

الماس تراشکاری فرم C
 • کشور سازنده: چین
تومان

الماس آلومینیوم تراش فرم C

آلومینیوم تراش CCGX09T304 - CCGX09T308 - CCGX120404 - CCGX120412 - CCNW - CCMW09T308

الماس آلومینیوم تراش فرم C
تومان

الماس تراشکاری فرم D (لوزی)

DNMG110404-DF - DNMX150408-WGF

الماس تراشکاری فرم D (لوزی)
 • کشور سازنده: چین ZCC
تومان

الماس تراشکاری فرم D (لوزی)

الماس DNMG110404-SF - DNMG11DNMG1500608-EF - DNEG150604-NF

الماس تراشکاری فرم D (لوزی)
 • کشور سازنده: چین ZCC
تومان

الماس تراشکاری فرم D (لوزی)

الماس تراشکاری DNMX150408-WGM - DNMG150608-PM

الماس تراشکاری فرم D (لوزی)
 • کشور سازنده: چین ZCC
تومان

الماس تراشکاری فرم D (لوزی)

اینسرت تراشکاری DNMG110404-DM -DNMG150612-EM - DNMG150612-NM

الماس تراشکاری فرم D (لوزی)
 • کشور سازنده: چین ZCC
تومان

الماس تراشکاری فرم D (لوزی)

اینسرت تراشکاری DNMG110404-LR -DNMG150612-DR- DNMG150612-ER -DNMM1506088

الماس تراشکاری فرم D (لوزی)
 • کشور سازنده: چین ZCC
تومان

الماس تراشکاری فرم D (لوزی)

الماس تراشکاری پرفروش DNMG150608-PM

الماس تراشکاری فرم D (لوزی)
 • کشور سازنده: چین ZCC
تومان

الماس تراشکاری فرم D

DCGT0702005R - DCGT11T302R - DCGT11T30L - DCGT - DCGT070208 - DCGT11T308 - DCMT070204 - DCMT - DCMT11T308

الماس تراشکاری فرم D
 • کشور سازنده: چین
تومان

الماس تراشکاری فرم D

DCMT070202 - DCMT11T308 - DCMT070204-HM - DCMT11T304-EM - DCMT070204-EF

الماس تراشکاری فرم D
 • کشور سازنده: چین
تومان

الماس تراشکاری فرم S

SNMG090304-DF - SNMG120408 - SNMG120408-SF

الماس تراشکاری فرم S
 • .: فولاد - چدن - استیل - سوپرآلیاژ
 • کشور سازنده: چین
تومان

الماس تراشکاری فرم S

SNMG 120404-PM -SNMG120408-DM

الماس تراشکاری فرم S
 • .: مخصوص فولاد - چدن - استیل - سوپر آلیاژ
 • کشور سازنده: چین
تومان

الماس تراشکاری فرم S

SNMG120408 NM- SNMG120408-EM

الماس تراشکاری فرم S
 • .: مخصوص فولاد - چدن - استیل
 • کشور سازنده: چین
تومان

الماس تراشکاری فرم S

SNMG 120404-DR -SNMG120408-DR

الماس تراشکاری فرم S
 • مخصوص: فولاد -چدن - استیل - سوپرآلیاژ
 • کشور سازنده: چین
تومان

الماس تراشکاری فرم S

SNMM190612-DR ZCC

الماس تراشکاری فرم S
 • کشور سازنده: چین شرکت ZCC
0 تومان

الماس تراشکاری فرم T

TNMG110308-DF - TNMG160408-SF

الماس تراشکاری فرم T
 • کشور سازنده: چین ZCC
تومان

الماس تراشکاری فرم T

TNMG110308-PM - TNMG160408-EF - TNMX160408 - WGM

الماس تراشکاری فرم T
 • کشور سازنده: چین ZCC
تومان

الماس تراشکاری فرم T

TNMG110308-EM - TNMG160408-DM

الماس تراشکاری فرم T
 • کشور سازنده: چین ZCC
تومان

الماس تراشکاری فرم T

TNMG160408-DR - TNMG220408-DR - TNMG160412- ER

الماس تراشکاری فرم T
 • کشور سازنده: چین ZCC
تومان

الماس تراشکاری فرم All round - T

TNMG160408 - TNMG220408 پرفروش در بازار

الماس تراشکاری فرم All round -  T
 • کشور سازنده: چین ZCC
تومان

الماس تراشکاری فرم T کونیک

الماس تراشکاری TCMT06T104-HM TCNM110204 -TCMT16T308

الماس تراشکاری فرم T کونیک
 • کشور سازنده: چین ZCC
تومان

الماس تراشکاری فرم T کونیک

الماس ارلشکاری TCGX110202-LH -TCMT220408 - TCMW16T308

الماس تراشکاری فرم T کونیک
 • کشور سازنده: چین ZCC
تومان