دسته بندی محصولات

میز صلیبی دو طرفه TIP340 -Y350

میز صلیبی دوطرفه تبریز

میز صلیبی دو طرفه TIP340 -Y350
 • کشور سازنده: ایران
0 تومان

میز صلیبی TIP220 تبریز

میز صلیبی یکطرفه حرکت مفید 16سانتیمتر

میز صلیبی TIP220 تبریز
 • کشور سازنده: ایران
4,900,000 تومان

میز صلیبی دوطرفه TIP 280 تبریز

میز صلیبی دوطرفه

میز صلیبی دوطرفه TIP 280 تبریز
 • کشور سازنده: ایران
تومان

میز صلیبی دوطرفه TIP 340 تبریز

میز صلیبی دوطرفه

میز صلیبی دوطرفه TIP 340 تبریز
 • کشور سازنده: ایران
تومان

میز صلیبی دوطرفه TIP 520 تبریز

میز صلیبی دوطرفه

میز صلیبی دوطرفه TIP 520 تبریز
 • کشور سازنده: ایران
0 تومان

میز صلیبی دوطرفه TIP 580 تبریز

میز صلیبی دوطرفه

میز صلیبی دوطرفه TIP 580 تبریز
 • کشور سازنده: ایران
تومان

میز صلیبی دوطرفه TIP 680 تبریز

میز صلیبی دوطرفه

میز صلیبی دوطرفه TIP 680 تبریز
 • کشور سازنده: ایران
تومان

میز صلیبی یکطرفه TIP300 -Y200

میز صلیبی یکطرفه حرکت مفید 20سانتیمتر

میز صلیبی یکطرفه TIP300 -Y200
 • کشور سازنده: ایران
0 تومان

میز صلیبی یکطرفه TIP300 -Y500

میز صلیبی یکطرفه حرکت مفید 50سانتیمتر

میز صلیبی یکطرفه TIP300 -Y500
 • کشور سازنده: ایران
تومان

میز صلیبی یکطرفه TIP300 -Y300

میز صلیبی یکطرفه حرکت مفید 30سانتیمتر

میز صلیبی یکطرفه TIP300 -Y300
 • کشور سازنده: ایران
0 تومان

میز صلیبی دو طرفه TIP340 - Y550

میز صلیبی برای تراش دریل رادیال و (دریل ستونی) و دستگاه فرز کاری

میز صلیبی دو طرفه TIP340 - Y550
 • کشور سازنده: ایران
0 تومان

گیره هیدرولیک ایران

گیره هیدرولیک V12 طول کل گیره 52سانت و عرض فک 17سانت و کارگیر 32سانت

گیره هیدرولیک ایران
 • کشور سازنده: ایران
0 تومان

گیره زیرفرز گردان TIP125

گیره گردان فرز

گیره زیرفرز گردان TIP125
 • کشور سازنده: ایران
0 تومان

گیره زیرفرز گردان TIP160

گیره گردان آرما

گیره زیرفرز گردان TIP160
 • کشور سازنده: ایران
0 تومان

گیره زیرفرز گردان TIP200

گیره گردان فرز

گیره زیرفرز گردان TIP200
 • کشور سازنده: ایران
تومان