دسته بندی محصولات
به فروشگاه اینترنتی آذران صنعت خوش آمدید.

حدیده دستی میلیمتری FRAیوگسلاو M14 HSS

حدیده دستی میلیمتر فرا یوگسلاو

حدیده دستی میلیمتری FRAیوگسلاو M14 HSS
تومان

حدیده دستی میلیمتری FRAیوگسلاو M16 HSS

حدیده دستی میلیمتر فرا یوگسلاو

حدیده دستی میلیمتری FRAیوگسلاو M16 HSS
تومان

کولیس استنلس استیل مدل ابسلوت 200-0 دقت 0.01

کولیس استنلس استیل 150 سانت ASIMETO

کولیس استنلس استیل مدل ابسلوت 200-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس استنلس استیل مدل ابسلوت 300-0 دقت 0.01

کولیس استنلس استیل 30 سانت ASIMETO

کولیس استنلس استیل مدل ابسلوت 300-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس استنلس استیل نوری یا خورشیدی 150-0 دقت 0.01

کولیس استنلس استیل نوری 150 سانت آسیمیتو ASIMETO

کولیس استنلس استیل نوری یا خورشیدی 150-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس استنلس استیل نوری یا خورشیدی 200-0 دقت 0.01

کولیس استنلس استیل نوری 20 سانت آسیمیتو ASIMETO

کولیس استنلس استیل نوری یا خورشیدی 200-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس استنلس استیل نوری یا خورشیدی 300-0 دقت 0.01

کولیس استنلس استیل نوری 30 سانت آسیمیتو ASIMETO

کولیس استنلس استیل نوری یا خورشیدی 300-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس دیجیتال استنلس استیل فک کارباید 150-0 دقت 0.01

کولیس دیجیتال استنلس استیل 150 سانت ASIMETO

کولیس دیجیتال استنلس استیل فک کارباید 150-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس دیجیتال استنلس استیل فک کارباید 200-0 دقت 0.01

کولیس دیجیتال استنلس استیل 200 سانت ASIMETO

کولیس دیجیتال استنلس استیل فک کارباید 200-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس دیجیتال استنلس استیل فک کارباید 300-0 دقت 0.01

کولیس دیجیتال استنلس استیل 30 سانت آسیمیتو ASIMETO

کولیس دیجیتال استنلس استیل فک کارباید 300-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس استنلس استیل مدل ابسلوت 150-0 دقت 0.01

کولیس استنلس استیل 150 سانت ASIMETO

کولیس استنلس استیل مدل ابسلوت 150-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس دیجیتال استنلس استیل صفحه بزرگ 300-0 دقت 0.01

کولیس دیجیتال صفحه بزرگ 30سانت آسیمیتو ASIMETO

کولیس دیجیتال استنلس استیل صفحه بزرگ 300-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس دیجیتال استنلس استیل صفحه بزرگ 200-0 دقت 0.01

کولیس دیجیتال صفحه بزرگ 20سانت آسیمیتو ASIMETO

کولیس دیجیتال استنلس استیل صفحه بزرگ 200-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس دیجیتال استنلس استیل صفحه بزرگ 150-0 دقت 0.01

کولیس دیجیتال صفحه بزرگ آسیمیتو ASIMETO

کولیس دیجیتال استنلس استیل صفحه بزرگ 150-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
2,200,000 تومان

کولیس دیجیتال استنل استیل 300-0 دقت 0.01

کولیس دیجیتال استنلس استیل چهاردکمه ASIMETO

کولیس دیجیتال استنل استیل 300-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
4,580,000 تومان

کولیس دیجیتال استنل استیل 200-0 دقت 0.01

کولیس دیجیتال استنلس استیل چهاردکمه ASIMETO

کولیس دیجیتال استنل استیل 200-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
2,680,000 تومان

کولیس دیجیتال استنل استیل 150-0 دقت 0.01

کولیس دیجیتال استنلس استیل چهاردکمه ASIMETO

کولیس دیجیتال استنل استیل 150-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
1,680,000 تومان

کولیس مخصوص خط کشی 400-0

کولیس مخصوص خط کشی لبه الماس ASIMETO

کولیس مخصوص خط کشی 400-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس مخصوص خط کشی 200-0

کولیس مخصوص خط کشی لبه الماس ASIMETO

کولیس مخصوص خط کشی 200-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس دیجیتال استنل استیل 100-0 دقت 0.01

کولیس دیجیتال استنلس استیل چهاردکمه ASIMETO

کولیس دیجیتال استنل استیل 100-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
2,150,000 تومان

کولیس استنلس استیل(ورنیه دار) معمولی 280-0

کولیس معمولی28سانتیمتر ASIMETO

کولیس استنلس استیل(ورنیه دار) معمولی 280-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس استنلس استیل(ورنیه دار) معمولی 180-0

کولیس معمولی18سانتیمتر ASIMETO

کولیس استنلس استیل(ورنیه دار) معمولی 180-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس استنلس استیل(ورنیه دار) معمولی 130-0

کولیس معمولی13سانتیمتر ASIMETO

کولیس استنلس استیل(ورنیه دار) معمولی 130-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس استنلس استیل معمولی 300-0

کولیس معمولی30سانتیمتردقت 0.05 ASIMETO

کولیس استنلس استیل معمولی 300-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس استنلس استیل معمولی 200-0

کولیس معمولی20سانتیمتردقت 0.05 ASIMETO

کولیس استنلس استیل معمولی 200-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس استنلس استیل معمولی 150-0

کولیس معمولی15سانتیمتردقت 0.05 ASIMETO

کولیس استنلس استیل معمولی 150-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس استنلس استیل معمولی (بدون پیچ) 200-0

کولیس معمولی20سانتیمتر ASIMETO

کولیس استنلس استیل معمولی (بدون پیچ) 200-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس استنلس استیل معمولی (بدون پیچ) 150-0

کولیس معمولی ASIMETO

کولیس استنلس استیل معمولی (بدون پیچ) 150-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس استنلس استیل معمولی 300-0

کولیس معمولی ASIMETO

کولیس استنلس استیل معمولی 300-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
3,850,000 تومان

کولیس استنلس استیل معمولی 200-0

کولیس معمولی ASIMETO

کولیس استنلس استیل معمولی 200-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
2,200,000 تومان