دسته بندی محصولات
به فروشگاه اینترنتی آذران صنعت خوش آمدید.
در حال نمایش 19 از 19 محصول

کولیس عمق سنج استنلس استیل 150-0 دقت 0.02

کولیس عمق سنج 15سانت آسیمیتو ASIMETO

کولیس عمق سنج استنلس استیل 150-0 دقت 0.02
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس عمق سنج استنلس استیل 200-0 دقت 0.02

کولیس عمق سنج 20سانت آسیمیتو ASIMETO

کولیس عمق سنج استنلس استیل 200-0 دقت 0.02
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس عمق سنج استنلس استیل 300-0 دقت 0.02

کولیس عمق سنج 30سانت آسیمیتو ASIMETO

کولیس عمق سنج استنلس استیل 300-0 دقت 0.02
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس عمق سنج استنلس استیل 500-0 دقت 0.02

کولیس عمق سنج 50سانت آسیمیتو ASIMETO

کولیس عمق سنج استنلس استیل 500-0 دقت 0.02
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس عمق سنج دیجیتال 150-0 دقت 0.01

کولیس عمق سنج استنلس استیل دیجیتال 15 سانت آسیمیتو ASIMETO

کولیس عمق سنج دیجیتال 150-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس عمق سنج دیجیتال 200-0 دقت 0.01

کولیس عمق سنج استنلس استیل دیجیتال 20 سانت آسیمیتو ASIMETO

کولیس عمق سنج دیجیتال 200-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس عمق سنج دیجیتال 300-0 دقت 0.01

کولیس عمق سنج استنلس استیل دیجیتال 30 سانت آسیمیتو ASIMETO

کولیس عمق سنج دیجیتال 300-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس عمق سنج لبه دار 150-0 دقت 0.05

کولیس عمق سنج استنلس استیل 15 سانت آسیمیتو ASIMETO

کولیس عمق سنج لبه دار 150-0 دقت 0.05
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس عمق سنج لبه دار 200-0 دقت 0.05

کولیس عمق سنج استنلس استیل 20 سانت آسیمیتو ASIMETO

کولیس عمق سنج لبه دار 200-0 دقت 0.05
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس عمق سنج لبه دار 300-0 دقت 0.05

کولیس عمق سنج استنلس استیل 30 سانت آسیمیتو ASIMETO

کولیس عمق سنج لبه دار 300-0 دقت 0.05
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس عمق سنج دو لبه دار 150-0 دقت 0.05

کولیس عمق سنج استنلس استیل 15 سانت آسیمیتو ASIMETO

کولیس عمق سنج دو لبه دار 150-0 دقت 0.05
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس عمق سنج دو لبه دار 200-0 دقت 0.05

کولیس عمق سنج استنلس استیل 20 سانت آسیمیتو ASIMETO

کولیس عمق سنج دو لبه دار 200-0 دقت 0.05
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس عمق سنج دو لبه دار 300-0 دقت 0.05

کولیس عمق سنج استنلس استیل 30 سانت آسیمیتو ASIMETO

کولیس عمق سنج دو لبه دار 300-0 دقت 0.05
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
تومان

کولیس عمق سنج دیجیتال لبه دار 150-0 دقت 0.01

کولیس عمق سنج استنلس استیل دیجیتال 15 سانت آسیمیتو ASIMETO

کولیس عمق سنج دیجیتال لبه دار 150-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس عمق سنج دیجیتال لبه دار 200-0 دقت 0.01

کولیس عمق سنج استنلس استیل دیجیتال 15 سانت آسیمیتو ASIMETO

کولیس عمق سنج دیجیتال لبه دار 200-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس عمق سنج دیجیتال لبه دار 300-0 دقت 0.01

کولیس عمق سنج استنلس استیل 30 سانت آسیمیتو ASIMETO

کولیس عمق سنج دیجیتال لبه دار 300-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس عمق سنج دیجیتال دو لبه دار 150-0 دقت 0.01

کولیس عمق سنج استنلس استیل دیجیتال 15 سانت آسیمیتو ASIMETO

کولیس عمق سنج دیجیتال دو لبه دار 150-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس عمق سنج دیجیتال دو لبه دار 200-0 دقت 0.01

کولیس عمق سنج استنلس استیل دیجیتال 20 سانت آسیمیتو ASIMETO

کولیس عمق سنج دیجیتال دو لبه دار 200-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس عمق سنج دیجیتال دو لبه دار 300-0 دقت 0.01

کولیس عمق سنج استنلس استیل 30 سانت آسیمیتو ASIMETO

کولیس عمق سنج دیجیتال دو لبه دار 300-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان