دسته بندی محصولات
به فروشگاه اینترنتی آذران صنعت خوش آمدید.
در حال نمایش 8 از 8 محصول

میکرومتر خارج سوزنی 25-0

میکرومتر خارج سوزنی معمولی آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج سوزنی 25-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

میکرومتر خارج سوزنی 50-25

میکرومتر خارج سوزنی معمولی آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج سوزنی 50-25
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

میکرومتر خارج سوزنی 75-50

میکرومتر خارج سوزنی معمولی آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج سوزنی 75-50
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

میکرومتر خارج سوزنی 100-75

میکرومتر خارج سوزنی معمولی آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج سوزنی 100-75
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

میکرومتر خارج سوزنی دیجیتال 25-0

میکرومتر خارج سوزنی دیجیتال ضدآب IP65 آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج سوزنی دیجیتال 25-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

میکرومتر خارج سوزنی دیجیتال 50-25

میکرومتر خارج سوزنی دیجیتال ضدآب IP65 آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج سوزنی دیجیتال 50-25
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

میکرومتر خارج سوزنی دیجیتال 75-50

میکرومتر خارج سوزنی دیجیتال ضدآب IP65 آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج سوزنی دیجیتال 75-50
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

میکرومتر خارج سوزنی دیجیتال 100-75

میکرومتر خارج سوزنی دیجیتال ضدآب IP65 آسیمیتو ASIMETO

میکرومتر خارج سوزنی دیجیتال 100-75
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان