دسته بندی محصولات
به فروشگاه اینترنتی آذران صنعت خوش آمدید.

کولیس استنلس استیل معمولی 100-0

کولیس معمولی ASIMETO

کولیس استنلس استیل معمولی 100-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
1,148,000 تومان

کولیس استنلس استیل معمولی 150-0

کولیس معمولی ASIMETO

کولیس استنلس استیل معمولی 150-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
1,380,000 تومان

کولیس استنلس استیل معمولی 200-0

کولیس معمولی ASIMETO

کولیس استنلس استیل معمولی 200-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
2,200,000 تومان

کولیس استنلس استیل معمولی 300-0

کولیس معمولی ASIMETO

کولیس استنلس استیل معمولی 300-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
3,850,000 تومان

کولیس استنلس استیل معمولی (بدون پیچ) 150-0

کولیس معمولی ASIMETO

کولیس استنلس استیل معمولی (بدون پیچ) 150-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس استنلس استیل معمولی (بدون پیچ) 200-0

کولیس معمولی20سانتیمتر ASIMETO

کولیس استنلس استیل معمولی (بدون پیچ) 200-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس استنلس استیل معمولی 150-0

کولیس معمولی15سانتیمتردقت 0.05 ASIMETO

کولیس استنلس استیل معمولی 150-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس استنلس استیل معمولی 200-0

کولیس معمولی20سانتیمتردقت 0.05 ASIMETO

کولیس استنلس استیل معمولی 200-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس استنلس استیل معمولی 300-0

کولیس معمولی30سانتیمتردقت 0.05 ASIMETO

کولیس استنلس استیل معمولی 300-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس استنلس استیل(ورنیه دار) معمولی 130-0

کولیس معمولی13سانتیمتر ASIMETO

کولیس استنلس استیل(ورنیه دار) معمولی 130-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس استنلس استیل(ورنیه دار) معمولی 180-0

کولیس معمولی18سانتیمتر ASIMETO

کولیس استنلس استیل(ورنیه دار) معمولی 180-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس استنلس استیل(ورنیه دار) معمولی 280-0

کولیس معمولی28سانتیمتر ASIMETO

کولیس استنلس استیل(ورنیه دار) معمولی 280-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس مخصوص خط کشی 200-0

کولیس مخصوص خط کشی لبه الماس ASIMETO

کولیس مخصوص خط کشی 200-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس مخصوص خط کشی 400-0

کولیس مخصوص خط کشی لبه الماس ASIMETO

کولیس مخصوص خط کشی 400-0
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس دیجیتال استنل استیل 100-0 دقت 0.01

کولیس دیجیتال استنلس استیل چهاردکمه ASIMETO

کولیس دیجیتال استنل استیل 100-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
2,150,000 تومان

کولیس دیجیتال استنل استیل 150-0 دقت 0.01

کولیس دیجیتال استنلس استیل چهاردکمه ASIMETO

کولیس دیجیتال استنل استیل 150-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
1,680,000 تومان

کولیس دیجیتال استنل استیل 200-0 دقت 0.01

کولیس دیجیتال استنلس استیل چهاردکمه ASIMETO

کولیس دیجیتال استنل استیل 200-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
2,680,000 تومان

کولیس دیجیتال استنل استیل 300-0 دقت 0.01

کولیس دیجیتال استنلس استیل چهاردکمه ASIMETO

کولیس دیجیتال استنل استیل 300-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
4,580,000 تومان

کولیس دیجیتال استنلس استیل صفحه بزرگ 150-0 دقت 0.01

کولیس دیجیتال صفحه بزرگ آسیمیتو ASIMETO

کولیس دیجیتال استنلس استیل صفحه بزرگ 150-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
2,200,000 تومان

کولیس دیجیتال استنلس استیل صفحه بزرگ 200-0 دقت 0.01

کولیس دیجیتال صفحه بزرگ 20سانت آسیمیتو ASIMETO

کولیس دیجیتال استنلس استیل صفحه بزرگ 200-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس دیجیتال استنلس استیل صفحه بزرگ 300-0 دقت 0.01

کولیس دیجیتال صفحه بزرگ 30سانت آسیمیتو ASIMETO

کولیس دیجیتال استنلس استیل صفحه بزرگ 300-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس استنلس استیل مدل ابسلوت 150-0 دقت 0.01

کولیس استنلس استیل 150 سانت ASIMETO

کولیس استنلس استیل مدل ابسلوت 150-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس استنلس استیل مدل ابسلوت 200-0 دقت 0.01

کولیس استنلس استیل 150 سانت ASIMETO

کولیس استنلس استیل مدل ابسلوت 200-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس استنلس استیل مدل ابسلوت 300-0 دقت 0.01

کولیس استنلس استیل 30 سانت ASIMETO

کولیس استنلس استیل مدل ابسلوت 300-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس استنلس استیل نوری یا خورشیدی 150-0 دقت 0.01

کولیس استنلس استیل نوری 150 سانت آسیمیتو ASIMETO

کولیس استنلس استیل نوری یا خورشیدی 150-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس استنلس استیل نوری یا خورشیدی 200-0 دقت 0.01

کولیس استنلس استیل نوری 20 سانت آسیمیتو ASIMETO

کولیس استنلس استیل نوری یا خورشیدی 200-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس استنلس استیل نوری یا خورشیدی 300-0 دقت 0.01

کولیس استنلس استیل نوری 30 سانت آسیمیتو ASIMETO

کولیس استنلس استیل نوری یا خورشیدی 300-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس دیجیتال استنلس استیل فک کارباید 150-0 دقت 0.01

کولیس دیجیتال استنلس استیل 150 سانت ASIMETO

کولیس دیجیتال استنلس استیل فک کارباید 150-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس دیجیتال استنلس استیل فک کارباید 200-0 دقت 0.01

کولیس دیجیتال استنلس استیل 200 سانت ASIMETO

کولیس دیجیتال استنلس استیل فک کارباید 200-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان

کولیس دیجیتال استنلس استیل فک کارباید 300-0 دقت 0.01

کولیس دیجیتال استنلس استیل 30 سانت آسیمیتو ASIMETO

کولیس دیجیتال استنلس استیل فک کارباید 300-0 دقت 0.01
 • کشور سازنده: هنگ کنگ (تحت لیسانس آلمان)
0 تومان