دسته بندی محصولات
در حال نمایش 9 از 9 محصول

دسته قلاویز 12-1

دسته قلاویز به طور کلی برای قلاویز کاری و برقو کاری با دست مورد استفاده قرار می گیرند . دسته قلاویزها سه نوه هستن (سربی- چدنی - فولادی) می باشد

دسته قلاویز 12-1
  • کشور سازنده: چین
86,500 تومان

دسته قلاویز 12-4 فولادی

دسته قلاویز به طور کلی برای قلاویز کاری و برقو کاری با دست مورد استفاده قرار می گیرند .

دسته قلاویز 12-4 فولادی
  • کشور سازنده: ایران
تومان

دسته قلاویز 8-1

دسته قلاویز به طور کلی برای قلاویز کاری و برقو کاری با دست مورد استفاده قرار می گیرند . دسته قلاویزها سه نوه هستن (سربی- چدنی - فولادی) می باشد

دسته قلاویز 8-1
  • کشور سازنده: چین
670,000 تومان

دسته قلاویز 10-1

دسته قلاویز به طور کلی برای قلاویز کاری و برقو کاری با دست مورد استفاده قرار می گیرند . دسته قلاویزها سه نوه هستن (سربی- چدنی - فولادی) می باشد

دسته قلاویز 10-1
  • کشور سازنده: چین
84,000 تومان

دسته قلاویز 12-4

دسته قلاویز به طور کلی برای قلاویز کاری و برقو کاری با دست مورد استفاده قرار می گیرند . دسته قلاویزها سه نوه هستن (سربی- چدنی - فولادی) می باشد

دسته قلاویز 12-4
  • کشور سازنده: چین
149,000 تومان

دسته قلاویز 20-5

دسته قلاویز به طور کلی برای قلاویز کاری و برقو کاری با دست مورد استفاده قرار می گیرند . دسته قلاویزها سه نوه هستن (سربی- چدنی - فولادی) می باشد

دسته قلاویز 20-5
  • کشور سازنده: چین
252,000 تومان

دسته قلاویز 27-9

دسته قلاویز به طور کلی برای قلاویز کاری و برقو کاری با دست مورد استفاده قرار می گیرند . دسته قلاویزها سه نوه هستن (سربی- چدنی - فولادی) می باشد

دسته قلاویز 27-9
  • کشور سازنده: چین
416,000 تومان

دسته قلاویز جغجغه ای کوتاه 8-3

دسته قلاویز به طور کلی برای قلاویز کاری و برقو کاری با دست مورد استفاده قرار می گیرند . دسته قلاویز سه نظامی

دسته قلاویز جغجغه ای کوتاه 8-3
195,000 تومان

دسته قلاویز جغجغه ای کوتاه 12-5

دسته قلاویز به طور کلی برای قلاویز کاری و برقو کاری با دست مورد استفاده قرار می گیرند . دسته قلاویز سه نظامی

دسته قلاویز جغجغه ای کوتاه 12-5
176,000 تومان