دسته بندی محصولات
فنر هلی کویل ایرانی و آلمان

فنر هلی کویل آذران - فنرهلی کویل شمس - ویکویل

نویسنده: علیاری
11 مهر 1400
فنر هلی کویل آذران - فنرهلی کویل شمس - ویکویل

فنر هلی کویل آذران - فنرهلی کویل شمس - ویکویل

بررسی کلی  فنر هلی کویل آذران - فنر هلی کویل شمس و فنر هلی کویل خارجی

جنس مفتول فنر هلی کویل معمولا از استیل یا کربن استیل  آبکاری شده می باشد.

مفتول استیل 304-306-316

هلی کویل در تولید قطعات جدید به ویژه در فلزات سبک مانند آلومیمنوم در جایی که پیچ فولادی می تواند رزوه فلز سبک را هرز

کند مورد استفاده قرار می گیرد.

هم چنین هلی کویل ها برای تعمیر رزوه های صدمه دیده و بازسازی تولیدات از رده خارج شده مورد استفاده قرار می گیرند.

هلی کویل(بوش فنری ) می تواند در کارگاههای متالوژی، فلزکاری، ماشین سازی، شیمیایی و بطور کلی همه صنایعی که بنحوی با پیچ سروکار

دارند مورد استفاده قرار گیرد. از جمله یکی از موارد استفاده از مغزیهای هلی کویل، بکارگیری آن در سر سیلندر اتومبیل و

موتورسیکلت ( محل بسته شدن شمع ها) و محل بستن پیچ تخلیه روغن موتور می باشد .

سایز هر هلی کویل بر اساس سایز پیچی که می باید در محل استقرار هلی کویل بسته شود شناسایی می گردد به عنوان مثال

اگر درقطعه ای قرار است از پیچ سایزM6  استفاده شود، برای تقویت محل رزوه مادگی باید از هلی کویل با سایز اسمی M6

استفاده شود که در حالت عادی قطر هلی کویل نصب نشده قدری بیش از M6 می باشد که بعد از جایگذاری ، قطر داخلی آن،

مناسب برای بستن پیچ سایز M6 خواهد بود.

طول هلی کویل بر مبنای ضریبی از قطر آن (d) بوده و معمولاً هر هلی کویل با طول های 1d - 1.5d - 2d - 2.5d و….. شناسایی می گردد.

فنرهلی کویل شمس - فنرهلی کویل ویکویل - فنر هلی کویل یورکویل -