دسته بندی محصولات
پشتی سه نظام

پشتی سه نظام دستگاه تراش تبریز و بلغار TN50-TN71

نویسنده: علیاری
11 مهر 1400
پشتی سه نظام دستگاه تراش تبریز و بلغار TN50-TN71

پشتی سه نظام و چهار نظام دستگاه تراش تبریز و بلغار (TN50-TN71)

جنس تمام پشتی های سه نظام و چهارنظام دستگاهای تراش چدن می باشد.

پشتی سه نظام و چهارنظام دو مدل میباشد (تبریز و بلغاری) اکثر پشتی سه نظام و چهارنظام ساخت ایران می باشد و تمام پشتی ها خام میباشد برای استفاده از پشتی باید پشتی را روی دستگاه تراش خود تراش داده شود و ساعت باشد و به هیچ عنوان لنگی نداشته باشد پس از  تراش و ساعت کردن پشتی اطمینان داشته باشید و  آن را به دستگاه تراش خود بسته و  زائده پشت سه نظام یا چهار نظام را روی پشتی تراش داده بعد پیچ های  سه نطام یا چهارنظام را در آن سوراخکار نموده و بعد قلاویز سایز پیچ مورد نظر را قلاویز کرد و سه نظام یا چهارنظام را بسته و شروع بکار کرد.